Tag : Stock Market

HomePosts Tagged Stock Market

Ano ang Truly Rich Club?

Ang Truly Rich Club ay samahang itinatag ni Brother Bo Sanchez na naglalayong mag turong mamuhunan sa pamamagitan ng stock market. Sila ang nag bibigay ng mga importanteng impormasyon kung anong kumpanya ang dapat nating bilin, sa anong presyo, at kung anong presyo ito dapat ibenta. Ang mga impormasyong kanilang binibigay ay

Paano kumita sa stock market?

Paano nga ba kumita sa stock market? Dibidendo o Dividends Ang Dibidendo o Dividends ay pamamahagi ng kita ng isang kumpanya sa bawat shareholders nito (Mga taong bumili ng stocks). Ito ay maaaring ibahagi sa pamamagitan ng salapi o karagdagang stocks sa kumpanya. Ang iskedyul ng pamamahagi nito ay nakadepende sa kumpanyang inyong