Category : Investment

HomeArchive by Category Investment

7 Hakbang Patungo Sa Magandang Kinabukasan

“Paano ba maging financially free?” Sumagi na ba sa isip mo ang katanungang iyan? Basahin ang mga hakbang patungo sa magandang kinabukasan. Unang Hakbang: PHP 10,000 Emergency fund Ang emergency fund ay ang pondong nakalaan para sa mga pangyayari sa ating buhay na hindi inaasahan. Halimbawa ng mga emergency: Medical expenses House repair Car repair Tip: Importante na gamitin
Continue Reading

Ano ang Truly Rich Club?

Ang Truly Rich Club ay  isang samahang itinatag ni Brother Bo Sanchez na naglalayong magturong mamuhunan sa pamamagitan ng stock market. Ang samahang ito ay nagbibigay ng mga importanteng impormasyon kung anong kumpanya ang dapat bilhin sa anong presyo at kung magkano ito dapat ibenta. Ang mga impormasyong kanilang ibinibigay ay

Paano kumita sa stock market?

Dibidendo o Dividends Ang dibidendo o dividends ay pamamahagi ng kita ng isang kumpanya sa bawat shareholders nito (mga taong bumili ng stocks). Ito ay maaaring ibahagi sa pamamagitan ng salapi o karagdagang stocks sa kumpanya. Ang iskedyul ng pamamahagi nito ay nakadepende sa kumpanyang inyong binili. Ito ay kailangang pagpulungan ng