Blog

Enrich your financial literacy

HomeInvestmentAno nga ba ang Peso Cost Averaging?

Ano nga ba ang Peso Cost Averaging?

Ang Peso Cost Averaging ay isang estratehiyang ginagamit ng mga long-term investor kung saan ikaw ay namumuhunan ng “Fixed Amount” buwan buwan sa mahabang panahon (5 hangang 20 taon). Ito ay pwede mong gawin kahit na anong lagay ng stock market.

Ito ay maaari mong gawin sa mga sumusunod na paraan:

1.     Pumili ng kumpanya na nais mong bumili ng shares

2.     Alamin kung magkano ang kaya mong bilin.

3.     Alamin kung gaano kadalas ka dapat bumili. (Buwan buwan, kada 2 buwan, o kada apat na buwan). 

Sa ganitong paraan, pinabababa natin ang risk sapagkat regular tayong bumibili ng shares kahit na anong kalagayan ng stock market.

Post Tags - ,

Written by

#OFW #DigitalAnalyticsConsultant #DataAnalyst #DigitalMarketer #FinancialAdvocate #Founder #AssociateFinancialPlanner #SoonToBeHusband