Blog

Enrich your financial literacy

HomeInvestmentAno ang Truly Rich Club?

Ano ang Truly Rich Club?

Ang Truly Rich Club ay samahang itinatag ni Brother Bo Sanchez na naglalayong mag turong mamuhunan sa pamamagitan ng stock market.

Sila ang nag bibigay ng mga importanteng impormasyon kung anong kumpanya ang dapat nating bilin, sa anong presyo, at kung anong presyo ito dapat ibenta.

Ang mga impormasyong kanilang binibigay ay mahalaga sapagkat mahirap pumasok sa stock market ng walang sapat na kaalaman. Ikaw ay regular na makakatangap ng sulat para ipaalam sayo ang kasalukuyang lagay ng stock market.

Sila ay gumagamit ng Strategic Peso Cost Averaging kung saan regular tayong bibili ng shares at ito ay gagawin natin sa loob ng 5 hangang 20 taon.

Bisitahin ang Truly Rich Club

Iminumungkahi kong sumali ka sa grupong ito at hindi ka magsisisi. Bakit? Hindi lamang impormasyon tungkol sa stock market ang kanilang ibinibigay. Sisiguraduhin ko sayo na palalakasin din nila ang ispiritual mong paniniwala. Malaki ang ipinagbago ng buhay ko mula ng sumali ako sa kanila. Gusto ko ding maranasan mo ito.

Bisitahin ang Truly Rich Club

Post Tags - ,

Written by

#OFW #DigitalAnalyticsConsultant #DataAnalyst #DigitalMarketer #FinancialAdvocate #Founder #AssociateFinancialPlanner #SoonToBeHusband