Blog

Enrich your financial literacy

HomeBudgeting8 Paraan para maka pag-simulang mag-ipon

8 Paraan para maka pag-simulang mag-ipon

“Ilang taon na akong nag-tatrabaho pero bakit hangang ngayon wala pa din akong naiipon???”

Sumagi na ba sa isip mo ang idea na yan?

Marahil ay hindi ka makapag simulang mag ipon sapagkat hindi mo alam kung paano ka mag sisimula. Naiintinihan kong mahirap humagilap ng extrang pera na pwede nating ilagay sa savings lalo na kung ikaw ay nasa “Paycheck to Paycheck cycle”.

 

Ito ang mga paraan kung paano ka makakapag simulang mag ipon.

 1. Isulat ang lahat ng iyong gastusin

Isa sa pinaka importanteng hakbang sa pag iimpok ay malaman natin kung saan napupunta ang ating kinikita. Pag katangap mo ng iyong sahod, ilista mo lahat ang iyong gastusin. Ito man ay para sa Rent/Mortgage, utility bills, groceries, pag kain sa mga restaurant o panonood ng sine. Mahalagang malaman mo ang bawat sentimong iyong pinag kagastusan. Kung gusto mong isulat ito sa papel, maaari mo itong gawin. Pwede ka ding gumamit ng excel sheet or isang budgeting software na maaari mong ilagay sa iyong cellphone.

Oras na malikom mo ang mga datos, kailangan mong i categorize ang bawat items na pinagkagastusan mo – Halimbawa: Rent , Groceries, Utility Bills.

Tip:     Kung ikaw ay gagamit ng mga budgeting software, maaari kang makakuha ng idea kung papaano mo i cacategorize ang bawat gastusin.

https://www.ipontayo.com/ano-ang-ynab-you-need-a-budget

 1. Gumawa ng budget

Ngayong meron ka ng idea kung anu-ano ang mga pinag kakagastusan mo sa isang buwan, maaari ka ng gumawa ng budget para ma control mo ang iyong pag gastos, maiwasan ang labis na pag gastos, at huwag na huwag mong kakalimutang isali sa iyong budget ang emergency savings fund. Ito ay isa sa pinaka importanteng category sa iyong budget. Tandaan, kailangan mong isama sa iyong budget ang mga gastusing nangyayari palagi (pero hindi buwan buwan) kagaya ng maintenance ng bahay o ng sasakyan.

 1. Planuhin ang pag sa-save o pag iimpok

Para maka pag save buwan buwan, kailangan mong gumawa ng savings category sa iyong budget. Subukang mag tabi ng 10% hangang 15% ng iyong kita. Kailangan natin ng matinding disiplina para masunod ito. Kung kinakailangan, pag aralan ang iyong gastusin kung saan ka pwedeng mag bawas kagaya ng pag kain sa mga restaurant o panonood ng sine.

Tip:     Para siguradong may mailagay ka sa iyong savings category kada buwan, sundin ang sumusunod ng formula:

Income-Savings=Expenses

Sa ganitong paraan, naitabi mo na ang iyong savings bago mo bayaran ang ibang mga gastusin. Ito ay makakatulong para makapagsimula ka ng mag impok. Kailangan mong isipin ang iyong kinabukasan.

 1. Gumawa ng saving goals

Alamin kung gaano katagal bago makamit ang bawat goal. May mga short-term goals kung saan ito ay aabutin ng mga 12 months hangang 36 months bago mo ito makamit at meron ding long-term goals kung saan aabutin ito ng mas mahabang panahon.

Halimbawa ng mga saving goals

 • Emergency funds – Ang emergency funds ay 3 hangang 6 na buwang gastusin na maaari mong gamitin kung ikaw ay mawalan ng trabaho. Pwede din itong gamitin sa ibang klaseng emergency kagaya ng hospitalization.
 • Pag pondo sa edukasyon ng iyong anak
 • Pag iipon ng downpayment ng inyong dream house o para sa kotse
 1. Alamin ang iyong priorities sa buhay

Bawat isa sa atin ay may kanya kanyang priorities sa buhay. Kung ikaw ay may sariling pamilya, maaari na ang priorities mo ay ang iyong mga anak at asawa. Kung ikaw naman ay single, maaaring ito ay ang iyong magulang o mga kapatid. Alamin kung ano ang pinaka importanteng goals na gusto mong makamit. Kasama sa hakbang na ito ay ang pag papasya kung gaano ka handang mag antay para makamit ang iyong goal at kung magkano ang kaya mong itabi para dito. Kung ikaw ay maraming goals sa buhay, mabuhay ka!!! Kailangan mo lang alamin kung ano ang gusto mong maunang makamit at huwag kakalimutang isama ito sa iyong buwanang budget. Tandaan na kailangan mong mag decide kung ano ang iyong priorities sa buhay. Kung gusto mong mag ipon ng emergency funds, kailangan mong i set aside ang ibang goals mo sa buhay pansamantala para mas mabilis mong makamit ang iyong gusto.

 1. Pag gamit ng iba’t ibang investment vehicle para makamit ang bawat goal sa buhay

Kung ang goal mo ay short-term (12 months hangang 36 months), maaari mong ilagay ang iyong ipon sa mga savings account ng mga banko.

Kung ang goal mo naman ay long-term (36 months pataas), maaari mong i invest ang iyong pera sa mga Mutual Funds o UITF na producto ng mga banko. Ang investment vehicle na ito ang mag bibigay sa iyo ng mas mataas na return kumpara sa savings account ng mga banko.

Tip:     Pag aralang mabuti ang isang investment vehicle bago ito pasukin.

 1. Padaliin ang pag sa-save o pag iimpok sa pamamagitan ng automatic transfer

Ang pag se-setup ng automatic transfer papunta sa iyong savings account ang isa sa pinaka mabilis na paraan ng pag iimpok. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang iyong pag iipon at siguraduhing hindi ito madaling i withdraw sa mga ATM ngunit accessible sa oras ng emergency.

Tip:     Isipin na isang regular na expenses ang savings. Maari mo itong idagdag sa mga category ng iyong budget.

 1. Pag masdan ang pag lago ng iyong ipon

Alamin ang progress ng iyong pag iipon buwan-buwan. Sa ganitong paraan, mas madali kang makapag adjust sa iyong budget at ito rin ay makakatulong para makapag focus ka sa iyong goal.

Ito ang 8 paraan para maka pag-simula na tayong mag-ipon. Kung sa tingin mo ay may nakaligtaan akong hakbang, maaari kang mag comment sa blog post na ito.

Written by

#OFW #DigitalAnalyticsConsultant #DataAnalyst #DigitalMarketer #FinancialAdvocate #Founder #AssociateFinancialPlanner #SoonToBeHusband