Blog

Enrich your financial literacy

HomeBudgetingAno ang YNAB (You Need A Budget)?

Ano ang YNAB (You Need A Budget)?

Bawat isa sa atin ay may iba’t ibang paraan kung papaano mag budget. May mga taong gumagamit ng ballpen at papel. Mayroon ding mga tao na gumagamit ng spreadsheet kagaya ng Google Sheet. At may mga tao din na ginagamit ang teknolohiya sa pamamagitan ng pag dodownload ng budgeting apps sa kanilang mga smartphones.

Ang blog post ko ngayon ay tungkol sa isang budgeting software na aking personal na ginagamit. Handa ka na ba?

Ano nga ba ang YNAB (You Need A Budget)?

Ito ay isang budgeting software na gumagamit ng prinsipyo na “Give Every Dollar a Job”. Sa madaling salita, kailangan mong i budget ang bawat perang inilalagay mo dito.


 

Sila ay nag sasagawa ng mga libreng webinar kung papaano gagamitin ang kanilang software. Gusto mo bang subukan ito?
 
 
 
 
Kahit na anong paraan mo ng pag bubudget, ang pinaka importante ay nasusunod mo ito. Kung may mga panahon na ikaw ay lumilihis sa iyong budget, huwag kang mabahala sapagkat ito ay nangangailangan ng matinding disiplina sa sarili.
 
Paano mo hina handle ang iyong pag bubudget?
Post Tags -

Written by

#OFW #DigitalAnalyticsConsultant #DataAnalyst #DigitalMarketer #FinancialAdvocate #Founder #AssociateFinancialPlanner #SoonToBeHusband