Category : Budgeting

HomeArchive by Category Budgeting

8 Paraan Para Makapagsimulang Mag-ipon

“Ilang taon na akong nagtatrabaho pero bakit hanggang ngayon wala pa rin akong naiipon?” Sumagi na ba sa isip mo ang katanungang iyan? Marahil ay hindi ka makapag-ipon sapagkat hindi mo alam kung paano ito sisimulan. Naiintindihan kong mahirap humagilap ng extrang pera na maaaring ilagay sa savings lalo na kung ikaw
Continue Reading

Ano ang YNAB (You Need A Budget)?

Ang bawat isa ay may iba’t-ibang paraan kung papaano maglista ng badyet. May mga taong gumagamit ng bolpen at papel. Mayroon ding gumagamit ng spreadsheet kagaya ng Google Sheet. At may mga tao rin naman na ginagamit ang teknolohiya sa pamamagitan ng pagdodownload ng mga budgeting apps sa kanilang mga
Continue Reading