Select Page
Ano ang Truly Rich Club?

Ano ang Truly Rich Club?

Ang Truly Rich Club ay  isang samahang itinatag ni Brother Bo Sanchez na naglalayong magturong mamuhunan sa pamamagitan ng stock market. Ang samahang ito ay nagbibigay ng mga importanteng impormasyon kung anong kumpanya ang dapat bilhin sa anong presyo at kung...
Paano kumita sa stock market?

Paano kumita sa stock market?

Dibidendo o Dividends Ang dibidendo o dividends ay pamamahagi ng kita ng isang kumpanya sa bawat shareholders nito (mga taong bumili ng stocks). Ito ay maaaring ibahagi sa pamamagitan ng salapi o karagdagang stocks sa kumpanya. Ang iskedyul ng pamamahagi nito ay...
Ano ang Peso Cost Averaging?

Ano ang Peso Cost Averaging?

Ang Peso Cost Averaging ay isang istratehiyang ginagamit ng mga long-term investor kung saan ikaw ay namumuhunan ng “fixed amount” buwan-buwan sa mahabang panahon (5 hanggang 20 taon). Ito ay maaari mong gawin kahit na anong lagay ng stock market. Ito ay...