Blog

Enrich your financial literacy

HomeInvestment7 Hakbang Patungo Sa Magandang Kinabukasan

7 Hakbang Patungo Sa Magandang Kinabukasan

“Paano ba maging financially free???”

Sumagi na ba sa isip mo ang tanong na yan? Basahin ang mga hakbang patungo sa magandang kinabukasan!

Unang Hakbang

PHP 10,000 Emergency Fund

 Ang emergency fund ay ang ating pondo para sa mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan.

Halimbawa ng mga emergency:

  • Medical expenses
  • House repair
  • Car repair

Tip: Importante na gamitin natin ang pondong ito para sa mga emergencies lamang. Hindi ito maaaring gamitin kung ikaw ay na short sa iyong buwanang budget o ipambili ng bagong gadgets.

Sa hakbang na ito, kailangan nating maka pag ipon ng PHP 10,000. Maaari kang kumuha ng mga part-time na trabaho o mag benta ng mga gamit na hindi na napapakinabangan. Kung nakalikom ka na ng halagang ito, maaari kang mag bukas ng savings account sa mga banko. Sa oras na may emergency na dumating sa buhay mo, hindi mo na kailangang gamitin ang iyong credit card o mangutang sa mga kakilala para pambayad dito.


Ikalawang Hakbang

Bayaran ang lahat ng utang maliban sa utang sa bahay

Isulat ang lahat ng iyong utang maliban sa bahay. Ang iyong priority ay ang utang na may pinakamababang balance.

Ang hakbang na ito ay mag bibigay ng pag babago sa iyong buhay. Gagamitin natin ang debt snowball para bayaran ang iyong mga utang, mula utang na may pinakamaliit na balance hangang utang na may pinaka malaking balance.

Sa oras na mabayaran mo ang mga utang na may maliit na balance, ito ay mag sisilbing motivation para ipag patuloy ang hakbang na ito. Sa bawat utang na mababayaran, tataas ang iyong cashflow at mas mabilis mong mababayaran ang mga utang na may malaking balance. Pag natapos moa ng hakbang na ito, ikaw ay DEBT FREE!!!

Tip: Para sa karagdagang imposrmasyon tungkol sa debt snowball, maari mong bisitahin ang website na ito. Maari mo ding gamitin ang Spreadsheet na ginawa nila.

http://lifehacker.com/download-this-snowball-debt-calculator-and-plan-to-get-1309942724


Ikatlong Hakbang

6 hangang 12 buwanang gastusin sa Savings Account

Ang hakbang na ito ay ang pagpopondo ng emergency fund. Wala ka ng binabayarang utang. Oras na para mag ipon ng 6 hangang 12 buwanang gastusin na nakalagay sa isang savings account. Alamin kung mag kano ang ikyong kailangan para mabuhay mula 6 hangang 12 buwan (Ito ay nakadepende sa iyong kita at gastusin). Simulang magipon para maging handa sa oras ng pangangailangan. Kahit na anong mangyari, hinding hindi ka na mababaon sa utang sa oras na magawa mo ang hakbang na ito.


Ikaapat na Hakbang

Mag invest ng 15% para sa iyong kinabukasan

Oras na para pag handaan ang iyong kinabukasan. Ngayong wala ka ng iniintinding bayarin para sa utang at may naipon ka ng emergency fund, mag invest ng 15% ng iyong kita para sa iyong kinabukasan. Maari kang mag invest sa mga life insurance, mutual funds o kahit sa stock market. Marami kang option sa bagay na ito. Kailangan mo lamang malaman kung anong klaseng risk ang kaya mong pasukin. Ang pursyento ng iyong kita na ipinambabayad mo sa iyong utang ay maaari mo ng gamitin sa pag lago ng iyong yaman. Ang hakbang na ito ay pag pupundar ng iyong yaman. Sa bawat perang na i-invest mo sa hakbang na ito ay susi sa iyong pag yaman.

Tip: Importanteng malaman mo kung anong klaseng investment ang iyong papasukin. Huwag mag pasilaw sa mga kumpanyang nangangako ng mataas na income kapalit ang iyong investment.


Ikalimang Hakbang

Pondo para sa edukasyon ng inyong anak

Sa hakbang na ito, nabayaran mo na ang lahat ng iyong utang maliban sa iyong bahay. Nakapag simula ka na ding mag-invest ng 15% para sa iyong kinabukasan. Oras na para pag handaan ang edukasyon ng iyong mga anak.

Maaari kang mag bukas ng hiwalay na account para sa bagay na ito. Maaari kang mag hulog buwan buwan sa isang investment vehicle kagaya ng educational plan na ino-offer ng iba’t ibang investment company.

Tip: Pag aralang mabuti ang terms ng isang educational plan.


Ikaanim na Hakbang

Bayaran ang utang sa bahay ng mas maaga

Sa hakbang na ito, isa na lang ang kailangan nating isipin patungo sa pag lago ng ating yaman. Yun ay ang ating mortgage. Napakalaking hakbang ang bagay na ito ngunit natanong mo na ba ang iyong sarili kung anong pakiramdam ng walang bahay na binabayaran?

Bawat oras na nag babayad ka ng extra sa iyong mortgage ay nangangahulugang nakaka tipid ka sa interest na maaari mong gamitin sa ibang mga bagay. Kung ikaw ay mayroong 30- taong mortgage, ano ang masasabi mo sa idea na mababayaran mo ng buo ang iyong bahay sa loob lamang ng 15 taon?

Kailangan mo ng matinding sakripisyo kung gusto mong magawa ang bagay na ito. Ito ay nangangailangan ng matinding disiplina at determinasyon. Huwag tayong mag focus sa mga sakripisyong kailangan nating gawin sa hakbang na ito. Mag focus tayo sa reward na ating matatangap sa oras na magawa natin ito.

Tip: Maaari mong kausapin ang pinagkakautangan mo ng iyong bagay para i re-calculate ang terms ng iyong bahay. Kumuha ng iba’t ibang quotation tungkol dito. Pag aralan kung anong bagong terms ang kaya mong gawin.


Ikapitong Hakbang

Pagpapayaman at pag tulong sa mga nangangailangan

Ito ang pinaka huling hakbang at kung narating mo na ang hakbang na ito, MABUHAY KA!!! Oras na para mag payaman at tumulong sa mga nangangailangan.

Ano ang mga bagay na kailangan mong gawin sa hakbang na ito? Kahit na anong gusto mo. Ikaw ay nasa posisyon para gawin ang lahat ng gusto mo. Huwag kakalimutan na mahaba ang iyong nilakbay para marating ang bagay na ito. Maaari mong ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang mga bagay na iyong naranasan patungo sa hakbang na ito.

Maaari ka na ding mag payaman para sa mga susunod na henerasyon ng iyong pamilya.


Ang mga hakbang na ito ay mag sisilbing gabay para gumanda ang ating kinabukasan at ng ating pamilya. Ang mga hakbang na ito ay hindi madali. Kailangan natin ng matinding determinasyon para makamit natin ito.

Written by

#OFW #DigitalAnalyticsConsultant #DataAnalyst #DigitalMarketer #FinancialAdvocate #Founder #AssociateFinancialPlanner #SoonToBeHusband